• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
แหล่งท่องเที่ยว
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 7 รายการ

ถ้ำกระสุน (ดู : 2,365)

 ถ้ำกระสุน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ต.ตลิ่งชัน อ.บ...

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีของเก่าบ้านวังหาด (ดู : 5,902)

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด ที่ตั้งอยู่ภายในวัดจอมศรีรัตนมงคล (บ...

วัดถ้ำพุ (ดู : 3,980)

สถานปฏิบัติธรรมถ้ำพุโพธิสัตว์ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 9 บ้านลานกระบือใต้...

อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน (ดู : 5,572)

อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านลานกระบือใต้ ต.ตลิ่ง...

อ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว (ดู : 2,778)

อ่างเก็บน้ำตาผ้าขาว รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อมอบให้ราษฎรหมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่ง...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่าย (ดู : 5,428)

     โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กองค่ายอันเน...

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลำพัน (ดู : 8,837)

อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน มีความจุ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้...