• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 6 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2565)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2565)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2564)
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลตลิ่งชัน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เทศบาลตำบลตลิ่งชัน