• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เทศบัญญัติ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 8 รายการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564