• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ผลิตภัณฑ์ตำบล
จำนวนผลิตภัณฑ์ตำบลทั้งหมด 18 รายการ

กระติ๊บข้าวเหนียวบ้านตลิ่งชันใต้ (ดู : 1,244)

ชื่อ นางเสาแก้ว ปัญญา บ้านเลขที่ 44/6 บ้านตลิ่งชันใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลตล...

การตีมีดบ้านตลิ่งชัน (ดู : 890)

ชื่อ นายอุ่น  ปัญญา บ้านเลขที่ 32/1 บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 1 ตำบลตล...

ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านลานกระบือใต้ (ดู : 1,140)

การสานไม้กวาดดอกหญ้า หมู๋ที่ 9 ชื่อ นางทองเพียร อ่วมบุตร บ้านเลขที่ 64...

ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านหนองบัวดำ (ดู : 1,054)

การสานไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 7 ชื่อ นายฝน คำเถิน บ้านเลขที่ 4/1 บ้านหน...

เสื่อพับและผ้าทอบ้านหนองเตาปูน (ดู : 1,150)

การทอเสื่อพับและทอผ้า หมู่ที่ 6 ชื่อ นางไวพจน์ จันทเมฆ บ้านเลขที่ 129/...

ตะกร้าและเข่งใส่ของบ้านวังโตก (ดู : 1,475)

การสานตะกร้าและเข่งใส่ของ ชื่อ นายอนันต์  แตงรอด บ้านเลขที่ 146 บ...

เสื่อพับบ้านลานกระบือ ม.4 (ดู : 822)

การทอเสื่อพับ หมู่ที่ 4 ชื่อ นางสวัสดิ์ ทองหล่อ บ้านเลขที่ 77/1 บ้านลา...

เสื่อพับบ้านลานกระบือ (ดู : 1,037)

การทอเสื่อพับ หมู่ที่ 4 ชื่อ นางดอกจันทร์  สายโรจน์ บ้านเลขที่ 82...

ผ้าทอและเสื่อพับบ้านลานกระบือใต้ (ดู : 766)

การทอผ้าและทอเสื่อผับ หมู่ที่ 9 ชื่อ นางทองใส  โพธิ์เบี้ยศรี บ้าน...

ไปที่หน้า