• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
จำนวนเอกสารทั้งหมด 104 รายการ
1_สมรรถนะหลัก
2_สมรถนะผู้บริหาร
3_สมรรถนะประจำสายงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งโภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
ไปที่หน้า