• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
ติดต่อเทศบาล
40/3 หมู่ที่ 5 ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140
โทร. 055-946674-75 สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน 055-9466-76,095-4477853
แฟกซ์. 055-946-677
E-mail : info@talingchun.go.th